Về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình đến 2030
Số ký hiệu văn bản 223/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2016
Ngày hiệu lực 26/01/2016
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình đến 2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên
Người ký duyệt Đinh Chung Phụng
Tài liệu đính kèm 53521_223.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH