TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
43/TTr-DVTC 12/06/2023 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 100
24/CV-TrT 23/03/2020 V/v đính chính công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2020
Lượt xem: 1376
137/TrT-HĐMSTS 22/07/2019 Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1442
136/TrT-HĐMSTS 18/07/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1347
20/TrT-HĐMST 07/03/2019 Về việc công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2019
Lượt xem: 1343
15/QĐ-STC 09/01/2019 Về quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình
Lượt xem: 1456
243/CV-TrT 21/12/2018 Về việc công khai kết quả mua sắm TSNN theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 1171
202/TrT-HĐMSTS 29/11/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1279
201/TrT-HĐMSTS 20/11/2018 Về công khai nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018
Lượt xem: 1290
120/CV-TrT 03/08/2018 Về công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
Lượt xem: 1368
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH