TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 482
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
143/KH-UBND 21/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 3
141/KH-UBND 18/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 35
139/KH-UBND 15/09/2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 34
137/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 27
135/KH-UBND 06/09/2023 KH triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Lượt xem: 18
133/KH-UBND 31/08/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 38
131/KH-UBND 25/08/2023 Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 47
129/KH-UBND 21/08/2023 Kế hoạch thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 8
128/KH-UBND 18/08/2023 Kế hoạch tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia 2023
Lượt xem: 48
125/KH-UBND 14/08/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 14
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH