TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/CT-UBND 03/07/2023 Chỉ thị về việc triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Lượt xem: 25
09/CĐ-UBND 27/06/2023 Chỉ thị Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Lượt xem: 143
07/CT-UBND 08/08/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 633
06/CT-UBND 29/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 738
13/CT-UBND 09/09/2021 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 1418
09/CT-BYT 01/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Lượt xem: 1800
04/CT-UBND 15/04/2021 Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1033
12/CT-UBND 01/09/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2020-2021
Lượt xem: 1544
07/CT-UBND 29/04/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 1402
19/CT-TTG 24/04/2020 Chỉ Thị tiếp tục thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID
Lượt xem: 1492
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH