TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/CT-UBND 16/07/2024 Chỉ thị về tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em nhằm giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 27
14/CT-UBND 14/06/2024 Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Lượt xem: 80
12/CT-UBND 04/06/2024 Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Lượt xem: 59
10/CT-UBND 03/07/2023 Chỉ thị về việc triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
Lượt xem: 185
09/CĐ-UBND 27/06/2023 Chỉ thị Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Lượt xem: 365
07/CT-UBND 08/08/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 996
06/CT-UBND 29/07/2022 Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 907
13/CT-UBND 09/09/2021 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2021 - 2022
Lượt xem: 1622
09/CT-BYT 01/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Lượt xem: 1970
04/CT-UBND 15/04/2021 Chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1192
12
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH