Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 09/CT-BYT
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Long
Tài liệu đính kèm 09.ct.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH