TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 3504
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/PA-UBND 20/05/2024 Phương án hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tần xuất thiết kế
Lượt xem: 15
79/KH-TBATANM 20/05/2024 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 14
80/BC-HĐNVQS 20/05/2024 Báo cáo Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Bộ Quốc phòng và thực hiện Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
Lượt xem: 14
09/PA-UBND 17/05/2024 Phương án Bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 15
52/KH-VPUBND 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 14
75/TB-VPUBND 16/05/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị về công tác tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 16
76/KH-BCĐ 16/05/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 16
77/QĐ-BCĐ 16/05/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 18
78/BC-TCTĐA06 16/05/2024 Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2024
Lượt xem: 14
97/KH-UBND 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 62- KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 15
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH