TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
478/QĐ-UBND 06/05/2021 QĐ v/v điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 1111
136/KH-UBND 29/12/2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 1047
1489/QĐ-UBND 03/12/2020 QĐ v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu khu 4-4 (phân khu nông thôn) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 1271
1410/QĐ-UBND 20/11/2020 QĐ v/v Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan
Lượt xem: 1259
1371/QĐ-UBND 06/11/2020 QĐ v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phía Tây đường Phạm Thận Duật (lô đất III-06), phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình
Lượt xem: 1107
751/UBND-VP4 05/11/2020 V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Văn Phong, huyện Nho Quan
Lượt xem: 1208
101/BC-UBND 01/07/2019 Báo cáo tình hình công tác quản lý khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1521
223/QĐ-UBND 26/01/2016 Về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình đến 2030
Lượt xem: 1330
223/ QĐ-UBND 26/01/2016 Về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Ninh Bình đến 2030
Lượt xem: 1436
304/QĐ-UBND 17/02/2015 Về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 1324
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH