TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 382
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
174/BC-UBND 21/09/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2023
Lượt xem: 13
172/BC-UBND 20/09/2023 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý III năm 2023
Lượt xem: 7
161/BC-UBND 13/09/2023 Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 422
151/BC-UBND 29/08/2023 Báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh và những tình hình nổi bật khác của tỉnh Ninh Bình trong tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 57
148/BC-UBND 21/08/2023 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 7
149/BC-UBND 21/08/2023 Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 11
141/BC-UBND 09/08/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 16
122/BC-UBND 18/07/2023 Báo cáo Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 120 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 36
102/BC-UBND 30/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 24
95/BC-UBND 21/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý II năm 2023
Lượt xem: 34
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH