TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 440
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
146/BC-UBND 15/07/2024 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 16
137/BC-UBND 08/07/2024 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 16
138/BC-UBND 08/07/2024 Báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quý II năm 2024
Lượt xem: 17
96/BC-TCTĐA06 26/06/2024 Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024, trong triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 32
128/BC-UBND 20/06/2024 Báo cáo tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 40
129/BC-UBND 20/06/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 6 năm 2024
Lượt xem: 30
130/BC-UBND 20/06/2024 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý II năm 2024
Lượt xem: 35
131/BC-UBND 20/06/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2024
Lượt xem: 29
110/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2024
Lượt xem: 38
114/BC-UBND 14/06/2024 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV
Lượt xem: 48
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH