TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 110
25/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022
Lượt xem: 484
55/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 432
171/BC-UBND 25/10/2022 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.
Lượt xem: 653
93/BC-VPUBND 17/10/2022 Báo cáo Tổng kết, đánh giá thi hành Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
Lượt xem: 715
142/QĐ-UBND 23/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 618
147/UBND-VP5 18/02/2022 V/v chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 584
20/QĐ-VPUBND 08/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 836
03/UBND-VP5 05/01/2022 V/v thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 604
1397/QĐ-UBND 15/12/2021 QĐ V/v ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 608
1234
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH