TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 830
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/UBND-PVHCC 15/05/2024 V/v chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Lượt xem: 29
20/UBND-PVHCC 02/05/2024 V/v tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam
Lượt xem: 42
46/BTC 05/04/2024 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng năm 2024
Lượt xem: 57
31/UBND-VP2 07/03/2024 V/v Công khai Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Lượt xem: 78
114/UBND-VP3 04/03/2024 V/v thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Lượt xem: 69
280/VPUBND-VP6 01/03/2024 V/v thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 65
03/UBND-PVHCC 19/01/2024 V/v chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
Lượt xem: 181
12/KH-UBND 19/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
Lượt xem: 166
147/PTQĐ-TCHC 12/12/2023 Công khai thông tin quỹ đất sạch do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Tài nguyên và Môi trường đang quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 444
940/UBND-VP6 22/11/2023 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ.
Lượt xem: 365
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH