V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 46/BTC
Ngày ban hành 05/04/2024
Ngày hiệu lực 05/04/2024
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 46.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH