TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 3457
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/TB-UBND 17/04/2024 Thông báo về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
Lượt xem: 7
56/QĐ-BCĐHNQT 17/04/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 9
57/TB-VPUBND 17/04/2024 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 4 năm 2024) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 7
85/KH-UBND 17/04/2024 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024)
Lượt xem: 7
357/QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị, đường truyền và dịch vụ truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình Ninh Bình tiêu chuẩn HD trên vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình Internet
Lượt xem: 4
73/BC-UBND 15/04/2024 Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Lượt xem: 12
74/BC-UBND 15/04/2024 Báo cáo thực hiện công khai ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 12
83/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch Cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp
Lượt xem: 11
84/KH-UBND 15/04/2024 Kế hoạch Thực hiện đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”
Lượt xem: 15
54/KH-BCĐ 12/04/2024 Kế hoạch triển khai lập Đề án xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Lượt xem: 10
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH