Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
303 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịchPhòng Tư pháp
2. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịchPhòng Tư pháp
3. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịchPhòng Tư pháp
1.Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanhPhòng Tài chính - Kế hoạch
2.Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanhPhòng Tài chính - Kế hoạch
3.Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanhPhòng Tài chính - Kế hoạch
4.Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanhPhòng Tài chính - Kế hoạch
5.Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanhPhòng Tài chính - Kế hoạch
1. Đăng ký hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
3. Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
4. Đăng ký khi họp tác xã chia. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
5. Đăng ký khi hợp tác xã tách. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
6. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
7. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập. Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất). Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
9. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất). Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
10. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
11. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng). Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
12. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện). Thành lập và hoạt động của hợp tác xãPhòng Tài chính - Kế hoạch
12345678910...