V/v chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
Số ký hiệu văn bản 03/UBND-PVHCC
Ngày ban hành 19/01/2024
Ngày hiệu lực 19/01/2024
Trích yếu nội dung V/v chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt và ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH