Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Số ký hiệu văn bản 14/CT-UBND
Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày hiệu lực 14/06/2024
Trích yếu nội dung Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Chỉ thị
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 14.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH