Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Số ký hiệu văn bản 55/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Xây dựng và phát triển "Thành phố Hoa Lư"
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 55.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH