Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Số ký hiệu văn bản 70/BC-UBND
Ngày ban hành 12/04/2024
Ngày hiệu lực 12/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 70.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH