Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh
Số ký hiệu văn bản 77/UBND-VP3
Ngày ban hành 16/03/2018
Ngày hiệu lực 16/03/2018
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 77_20180316093736556550.PDF

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH