Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và GMP-EU” của Công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường Dự án: “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và GMP-EU” của Công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Bao_cao_GPMT_duoc_pham_nb.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH