Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Số ký hiệu văn bản 587/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 27/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 587.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH