QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thảm thi đấu Karate phục vụ tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA GAME 31 tại tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 398/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thảm thi đấu Karate phục vụ tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA GAME 31 tại tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 398.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH