Kế hoạch Hành động về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 71/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hành động về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 71.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH