QĐ v/v phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết Xây dựng khu mở rộng KCN Gián Khẩu (35ha).
Số ký hiệu văn bản 128/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2022
Ngày hiệu lực 17/02/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v phê duyệt dự toán lập quy hoạch chi tiết Xây dựng khu mở rộng KCN Gián Khẩu (35ha).
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quy hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 128.pdf


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH