Quyết định về việc Công bố công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1530/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Công bố công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm QD 1530.pdf
286_Cong_khai_Quyet_toan_2020_(ban_cong_khai)_2021.xlsx
Bao_cao_ngan_sach_danh_cho_cong_dan.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH