V/v hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 777/UBND-VP6
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung V/v hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4052.pdf
777.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH