V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2021-2022)
Số ký hiệu văn bản 775/UBND-VP6
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2021-2022)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 775.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH