Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 87/BC-VPUBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 87.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH