Báo cáo Tổng kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 93/BC-UBND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 93.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH