Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 40/KH-UBND
Ngày ban hành 09/03/2023
Ngày hiệu lực 09/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 40.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH