Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH