Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023
Số ký hiệu văn bản 18/TB-HĐ
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 20/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 - năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.pdf
2_DS_de_nghi_NGUT_HD_tinh_NB_lan_thu_16_kem_theo_TB_20022023_20230220043103590590_vnpt_ca_signed_20230220043123_000.00.16.H42.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH