V/v phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe
Số ký hiệu văn bản 73/UBND-VP4
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung V/v phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy giấy phép lái xe
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 73.pdf
875.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH