QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1)
Số ký hiệu văn bản 1050/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1)
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1050.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH