Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Số ký hiệu văn bản 170/BC-UBND
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày hiệu lực 24/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 170.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH