Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Số ký hiệu văn bản 143/TB-VPUBND
Ngày ban hành 11/10/2022
Ngày hiệu lực 11/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 143.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH