Công điện v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Số ký hiệu văn bản 05/CĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2023
Ngày hiệu lực 04/05/2023
Trích yếu nội dung Công điện v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công điện
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH