Tăng cường quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Lượt xem: 313
Thời gian qua, việc tổ chức triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống (GDKNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá (GDNGCK) được thực hiện ở các sở GD - ĐT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được kết quả tích cực, huy động được các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cùng tham gia nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
anh tin bai

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, bất cập. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các hoạt động này, ngày 04/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 6759/BGDĐT-GDTX gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

Công tác tham mưu, phối hợp: Tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và ban hành (theo thẩm quyền) quy định về nội dung chi, định mức chi đối với dịch vụ hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK trên địa bàn; tham mưu ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc quản lý hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả phối hợp của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục (CSGD) với các sở, ngành liên quan, các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK, từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với CSGD, đơn vị có hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK.

Tăng cường công tác quản lý: Quản lý chặt chẽ các điều kiện bảo đảm cho hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK về địa điểm tổ chức hoạt động, chất lượng của giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên. Bảo đảm tổ chức giảng dạy theo đúng giáo trình, tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (khi có thay đổi về giáo trình, tài liệu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Sở GDĐT theo đúng quy định).  Chỉ đạo tăng cường giảng dạy bổ trợ, nâng cao cho học sinh các kỹ năng đã được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giảng dạy lý thuyết gắn với thực hành, rèn luyện kỹ năng sống. Có giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên khi tham gia hoạt động GDKNS, hoạt động GDNGCK ở trong trường học. Thực hiện thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc liên ngành theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi cần thiết). Khi thanh tra, kiểm tra, cần lưu ý về sự phù hợp, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người học ở địa phương trong nội dung giáo dục; không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm; lấy người học làm trung tâm, vì sự tiến bộ của người học; người học tham gia trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc; bố trí thời gian học không xen giữa các tiết học thuộc chương trình chính khoá.

Tạm dừng tổ chức hoạt động hoặc liên kết hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK đối với CSGD, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để chấn chỉnh hoặc đề nghị đơn vị có thẩm quyền xử lý khi có vi phạm quy định. Công khai các CSGD, đơn vị được phép và bị đình chỉ hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và trên các phương tiện thông tin khác theo quy định.

Việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Điều 6 Thông tư 144/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 151/2017/NĐ-CP.

Tổng kết, báo cáo: Tổ chức đánh giá hiệu quả của mỗi chương trình hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK của CSGD, đơn vị đăng ký tổ chức hoạt động trên địa bàn, trong đó khẳng định, minh chứng được kết quả, tác động tích cực; có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với các CSGD, đơn vị hoạt động GDKNS và hoạt động GDNGCK hoạt động hiệu quả; có giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 Xem văn bản số 6759/BGDĐT-GDTX tại đây.

 

CTV Nguyễn Thủy
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH