ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH

    

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 750 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871198
- Website: 
http://ubmttqninhbinh.vn/
- Email
vanphongmttqnb@gmail.com

   


I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Chủ tịchĐỗ Việt Anh
  • Sinh ngày: 06/4/1964
  • Quê quán: Xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.464.957
  • Email:  dovietanhldldnb@gmail.com  • Phó Chủ tịch Thường trực: Lê Văn Kiên
  • Sinh ngày: 04/8/1972
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ,  huyện Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0983.270.089
  • Email:  letrungkienks@gmail.com
   • Phó Chủ tịch:  Vũ Thị Thủy
  • Sinh ngày: 02/9/1967
  • Quê quán: Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: ĐH Nông nghiệp I, ngành Kinh tế
  • Trình độ lý luận: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.821.336
  • Email:  vuthuymttqnb@gmail.com

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Tổ chức - Tuyên giáo 3. Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo
2. Ban Dân chủ - Pháp luật 4. Văn phòng

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Dữ liệu đang chờ cập nhật
 
IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem tại đây