.

    

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 750 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường Tân Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871198
- Website: 
http://ubmttqninhbinh.vn/
- Email
vanphongmttqnb@gmail.com

   


I. BAN LÃNH ĐẠO Chủ tịch : Nguyễn Hoàng Hà 
 • Sinh ngày: 30/7/1973
 • Quê quán:  Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại:
 • Email:   • Phó Chủ tịch Thường trực: Lê Văn Kiên
  • Sinh ngày: 04/8/1972
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ,  huyện Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0983.270.089
  • Email:  letrungkienks@gmail.com
 
Đang chờ cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Tổ chức - Tuyên giáo 3. Ban Phong trào - Dân tộc và Tôn giáo
2. Ban Dân chủ - Pháp luật 4. Văn phòng

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Dữ liệu đang chờ cập nhật
 
IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem tại đây