Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2024
Lượt xem: 62
Sáng 22/5, Tỉnh đoàn khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2024. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 học viên là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở.
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở năm 2024

Giảng viên truyền đạt chuyên đề về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên hiện nay.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu các nội dung chuyên đề: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên hiện nay-thách thức và cơ hội; Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Kiến thức, kỹ năng về công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay; Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay; Kiến thức, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay ủy thác; Kỹ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động tập thể, đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư; Bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn thao tác nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đây là những chuyên đề có nội dung thiết thực, bổ ích, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đưa công tác Đoàn đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả.

Được biết, đây là lớp đầu tiên trong nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở sẽ được Tỉnh đoàn tổ chức trong tháng 5 và tháng 6/2024.

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH