TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
93/BC-VPUBND 17/10/2022 Báo cáo Tổng kết, đánh giá thi hành Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
Lượt xem: 307
Tải về

2

143/TB-VPUBND 11/10/2022 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 382
Tải về

3

98/TB-VPUBND 08/08/2022 V/v Thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 337
Tải về

4

93/TB-VPUBND 01/08/2022 Thông báo của Chủ tịch UBND tại buổi gặp gỡ định kỳ tháng 7 năm 2022 xem xét đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 423
Tải về

3

88/TB-VPUBND 22/07/2022 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2022) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 399
Tải về

1

78/TB-VPUBND 11/07/2022 Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 317
Tải về

4

65/QĐ-VPUBND 05/07/2022 QĐ v/v thành lập Tổ thẩm định E - HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chức danh
Lượt xem: 316
Tải về

0

22/TB-VPUBND 07/03/2022 Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 445
Tải về

5

20/QĐ-VPUBND 08/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 232
Tải về

0

13/QĐ-VPUBND 13/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế văn hoá công sở của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 737
Tải về

3

1234
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH