Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 5 năm 2024) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Số ký hiệu văn bản 79/TB-VPUBND
Ngày ban hành 27/05/2024
Ngày hiệu lực 27/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 5 năm 2024) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH