Thông báo giờ làm việc mùa hè
Số ký hiệu văn bản 53/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/04/2024
Ngày hiệu lực 10/04/2024
Trích yếu nội dung Thông báo giờ làm việc mùa hè
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 53.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH