Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024
Số ký hiệu văn bản 18/KH-VPUBND
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH