V/v thực hiện kế hoạch vốn NSNN năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 18/UBND-VP2
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện kế hoạch vốn NSNN năm 2022.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công khai ngân sách
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH