Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 98/BC-UBND
Ngày ban hành 28/05/2024
Ngày hiệu lực 28/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND tỉnh Ninh Bình làm chủ sở hữu năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 98.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH