Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 78/BC-TCTĐA06
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 78.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH