Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 77/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 77.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH