Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 76/KH-BCĐ
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 76.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH