Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị về công tác tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024
Số ký hiệu văn bản 75/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị về công tác tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2024
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 75.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH