Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Số ký hiệu văn bản 52/KH-VPUBND
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 52.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH